Brexit

Adroddiad Monitro Trafodaethau ynglŷn â Gadael yr Undeb Ewropeaidd

Mae ein adroddiad diweddaraf yn ymdrin â datblygiadau Brexit yng Nghymru, y DU a’r UE ers 12 Ebrill.

13 Mehefin 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae ein adroddiad diweddaraf yn ymdrin â datblygiadau Brexit yng Nghymru, y DU a’r UE ers 12 Ebrill.

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.


Erthygl gan Sara Moran, Senedd Ymchwil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: