Cyfansoddiad

Cyhoeddiad Newydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi crynodeb o Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Mae’r papur briffio yn cynnwys crynodeb o brif elfennau’r Bil a’r ymateb iddo, gan gynnwys safbwynt Llywodraeth Cymru a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

09 Gorffennaf 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi crynodeb o Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Mae’r papur briffio yn cynnwys crynodeb o brif elfennau’r Bil a’r ymateb iddo, gan gynnwys safbwynt Llywodraeth Cymru a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Cyhoeddiad Newydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (PDF, 1,805KB)


Erthygl gan Manon George, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: