Cyllid Economi

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Pan fydd y DU yn gadael yr UE, mae Llywodraeth y DU wedi cynnig y bydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn disodli Cronfeydd Strwythurol yr UE y mae ardaloedd llai datblygedig yn economaidd yn eu cael i fynd i'r afael â gwahaniaethau ac anghydraddoldebau. Mae'r briff ymchwil hwn yn nodi'r datblygiadau diweddaraf a'r cwestiynau allweddol am y gronfa; barn Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU; a gwybodaeth am waith a wnaed gan academyddion, sefydliadau a deddfwrfeydd y DU mewn perthynas â'r gronfa.

28 January 2020

Darllenwch yr erthygl yma yn Gymraeg | View this post in Welsh

Pan fydd y DU yn gadael yr UE, mae Llywodraeth y DU wedi cynnig y bydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn disodli Cronfeydd Strwythurol yr UE y mae ardaloedd llai datblygedig yn economaidd yn eu cael i fynd i’r afael â gwahaniaethau ac anghydraddoldebau. Mae’r briff ymchwil hwn yn nodi’r datblygiadau diweddaraf a’r cwestiynau allweddol am y gronfa; barn Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU; a gwybodaeth am waith a wnaed gan academyddion, sefydliadau a deddfwrfeydd y DU mewn perthynas â’r gronfa.

Darllenwch y briff yma:  Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (PDF, 3461KB)


Erthygl gan Gareth Thomas , Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: