Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Mae'r diweddariad hwn i briff ymchwil yn rhoi crynodeb o'r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru). Mae'n cynnwys amlinelliad o brif elfennau'r Bil a'r ymateb iddo, yn ogystal â chrynodeb o'r hyn a ddigwyddodd yng Nghyfnod 2.

05 Mawrth 2020

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r diweddariad hwn i briff ymchwil yn rhoi crynodeb o’r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru). Mae’n cynnwys amlinelliad o brif elfennau’r Bil a’r ymateb iddo, yn ogystal â chrynodeb o’r hyn a ddigwyddodd yng Nghyfnod 2.

Darllenwch y briff yma: Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Crynodeb o’r Bil (PDF, 411KB)


Erthygl gan Amy Clifton, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: