Delweddau Data Economi

Beth yw’r ffigurau diweithdra diweddaraf? Dyma ein ffeithlun am y farchnad lafur

Mae’r ffeithlun yn dangos ffigurau diweddaraf y farchnad lafur sydd ar gael ar gyfer Cymru. Mae’r ffigurau hyn ar gyfer mis Rhagfyr 2019 i fis Chwefror 2020 cyn gweithredu camau cadw pellter cymdeithasol y coronafeirws. Felly, nid yw’r ffeithlun hwn yn adlewyrchu’r sefyllfa bresennol oherwydd yr oedi ar y data. Fodd bynnag, bydd diweddariad y mis nesaf yn dechrau dangos effaith y coronafeirws ar y farchnad lafur.

23 Ebrill 2020

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r ffeithlun isod yn dangos ffigurau diweddaraf y farchnad lafur sydd ar gael ar gyfer Cymru. Mae’r ffigurau hyn ar gyfer mis Rhagfyr 2019 i fis Chwefror 2020 cyn gweithredu camau cadw pellter cymdeithasol y coronafeirws. Felly, nid yw’r ffeithlun hwn yn adlewyrchu’r sefyllfa bresennol oherwydd yr oedi ar y data. Fodd bynnag, bydd diweddariad y mis nesaf yn dechrau dangos effaith y coronafeirws ar y farchnad lafur.

Y wybodaeth ddiweddaraf am Farchnad Lafur Cymru

Erthygl gan Helen Jones, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: