Addysg

Cyhoeddiad Newydd: Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA)

21 Tachwedd 2013

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Arolwg o gyflawniadau addysgol pobl ifanc 15 oed ledled y byd yw’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA). Roedd llawer yn teimlo bod canlyniadau Cymru ar gyfer 2009 yn siomedig ac maent wedi cael effaith sylweddol ar bolisïau Llywodraeth Cymru a’i hagenda gwella.  Y bwriad yw cyhoeddi canlyniadau PISA 2012 ar 3 Rhagfyr 2013.

Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA)

Blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: