Gofal Cymdeithasol Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

03 Chwefror 2014

Y Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (‘y Bil’) yn ystod trafodion Cyfnod 2.

Y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

bill

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: