Addysg

Cyhoeddiad Newydd: Bil Addysg (Cymru): Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

12 Chwefror 2014

Y Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif newidiadau a wnaed i Fil Addysg (Cymru) (‘y Bil’) yn ystod trafodion Cyfnod 2.

Bil Addysg (Cymru): Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

blog-cy

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.