Economi Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Gwrthbwyso Bioamrywiaeth

23 Ebrill 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae gwrthbwyso bioamrywiaeth yn arf cadwraeth sy’n seiliedig ar farchnad ac fe’i dyluniwyd i wneud iawn am niwed gweddilliol a newid anochel y mae gwaith datblygu yn ei achosi i safleoedd bywyd gwyllt.

Gwrthbwyso Bioamrywiaeth

blog_wel

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.