Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Papurau Allyriadau Carbon

19 Awst 2014

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Heddiw, mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi dau bapur yn ymwneud â Newid yn yr Hinsawdd, gan gynnwys y cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru tuag at gyflawni ei thargedau.

Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr

Mae’r Nodyn Ymchwil hwn yn nodi’r ffigurau diweddaraf o ran Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr, gan dynnu sylw at y cynnydd a wnaed yng Nghymru o’i chymharu â gweddill y DU.

blog-cy

Cyllidebau Carbon

Mae’r Hysbysiad Hwylus ar Gyllidebau Carbon yn amlinellu beth ydynt a sut y maent yn cael eu defnyddio o fewn y DU ar hyn o bryd i fesur cynnydd.

blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: