Economi Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Ddatblygu Cynaliadwy: Hanes a Chysyniadau

09 Mawrth 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn crynhoi hanes datblygu cynaliadwy a’i esblygiad ers Uwchgynhadledd y Ddaear ym 1992. Mae’n rhoi trosolwg o’r cysyniadau a’r egwyddorion cyffredinol sydd wedi dylanwadu ar bolisi datblygu cynaliadwy yng Nghymru.

Ddatblygu Cynaliadwy: Hanes a Chysyniadau

Blog-cy

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: