Economi Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Polisi a Strwythurau Datblygu Cynaliadwy

20 Mawrth 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r nodyn ymchwil hwn yn rhoi trosolwg o’r prif strwythurau, polisïau a deddfwriaeth llywodraethu sydd eisoes ar waith yn fyd-eang, ac ar lefel yr UE a’r DU. Mae’r papur hefyd yn ystyried sut y mae’r polisi datblygu cynaliadwy yng Nghymru yn cyd-fynd â’r strwythurau hyn.

Polisi a Strwythurau Datblygu Cynaliadwy

Blog-cy

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: