Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Trefniadaeth y GIG yn y DU – Papur Ymchwil

21 Mai 2015

Gwasanaeth Ymchwil Cynullaid Cenedlaethol Cymru

Mae’r papur yn cymharu trefniadaeth y systemau gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig. Mae’r papur yn amlinellu’r prif wahaniaethau yn y systemau gofal iechyd, gan roi sylw penodol i’r trefniadau sy’n gweithredu ledled y DU ac o fewn pob un o’r pedair gwlad.

Trefniadaeth y GIG yn y DU – Papur Ymchwil (PDF, 1.65MB)

This is an image of the cover of the publication: The organisation of the NHS in the UK - Research Paper

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: