Addysg Economi Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG Tai Trafnidiaeth Y Gymraeg

Proffiliau rhyngweithiol etholaethau’r Cynulliad

11 Mawrth 2016

Erthygl gan Helen Jones a Sam Jones, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Screenshotcym

Wyddech chi pa un o etholaethau’r Cynulliad sydd â’r boblogaeth fwyaf?

Pa un o etholaethau’r Cynulliad sydd â chyfartaledd pris tŷ o £65,589?

Pa un o ranbarthau’r Cynulliad sydd â’r disgwyliad oes hiraf?

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil wedi datblygu proffiliau rhyngweithiol sy’n dangos amrywiaeth o ddata mewn fformat hawdd ei ddefnyddio. Mae’r proffiliau hyn yn dangos y data allweddol diweddaraf ar lefel etholaethol a rhanbarthol ac yn rhoi cyfle i rai â diddordeb wneud gwaith ymchwil cyn yr etholiad ym mis Mai 2016.

Gellir defnyddio’r proffiliau hyn i helpu i gymharu nodweddion tebyg a gwahanol rhwng etholaethau’r Cynulliad a rhanbarthau’r Cynulliad. Gellir gweld y data hwn ar ffurf map neu adroddiad neu eu lawrlwytho i Excel.

Mae’r data yn y proffiliau yn cwmpasu’r pynciau canlynol;

  • Poblogaeth
  • Economi
  • Addysg
  • Iechyd
  • Tai
  • Mynediad i wasanaethau

View this post in English

Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: