Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad Newydd: Deintyddiaeth yng Nghymru

28 Mehefin 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur hwn yn ystyried sefyllfa deintyddiaeth yng Nghymru ar hyn o bryd, a phrif bolisïau’r llywodraeth sy’n effeithio ar y maes. Mae’n edrych ar y gweithlu presennol a’r cynlluniau sydd ar waith i gynnal llif y deintyddion i mewn i’r proffesiwn. Mae hefyd yn ystyried sut y caiff gwasanaethau eu darparu, sut y telir amdanynt a faint o wasanaethau a ddarperir bob blwyddyn. Mae hefyd yn cynnwys data ar ba gyfran o’r boblogaeth sy’n manteisio ar y gwasanaeth a rhai problemau posibl o ran cael gafael ar ddeintydd.

Deintyddiaeth yng Nghymru (PDF, 1.28MB)

Blog-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: