Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad newydd: Codi tâl am fagiau siopa: cwestiynau cyffredin

03 Awst 2016

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 1 Hydref 2011, cyflwynodd Cymru ofyniad i godi tâl am y rhan fwyaf o fagiau siopa untro. Hi oedd y wlad gyntaf yn y DU i wneud hynny. Nod y briff ymchwil byr hwn yw ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin sydd gan Aelodau a’u hetholwyr ynglŷn â’r cynllun codi tâl am fagiau siopa.

Codi tâl am fagiau siopa: cwestiynau cyffredin (PDF, 619KB)

Clawr ar gyfer y papur briffio ar fagiau siopa

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: