Gwasanaethau Iechyd a Gofal GIG

Cyhoeddiad newydd: Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

Bu'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn craffu ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) yng Nghyfnod 2 ar 23 Mawrth 2017.

04 Mai 2017

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bu’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn craffu ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) yng Nghyfnod 2 ar 23 Mawrth 2017.

Derbyniwyd pob un o’r gwelliannau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru. Er na dderbyniwyd yr un o welliannau’r gwrthbleidiau, dywedodd Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol y byddai’n gweithio gydag Aelodau ac yn ystyried cyflwyno rhagor o welliannau mewn sawl maes yng Nghyfnod 3.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 PDF, 510KB)


Erthygl gan Philippa Watkins, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: