Lles Anifeiliaid Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad newydd: Goblygiadau Brexit ar gyfer TB buchol yng Nghymru

Mae'r briff hwn yn rhoi trosolwg o'r heriau sy'n wynebu profion TB buchol yn dilyn penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae'n amlinellu'r ddeddfwriaeth a'r polisïau allweddol sy'n ymwneud â TB buchol yng Nghymru. Mae'n disgrifio'r trefniadau ar gyfer profion TB buchol yng Nghymru ac yn tynnu sylw at yr effeithiau posibl ar y rhain yn sgil Brexit.

10 Ionawr 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff hwn yn rhoi trosolwg o’r heriau sy’n wynebu profion TB buchol yn dilyn penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae’n amlinellu’r ddeddfwriaeth a’r polisïau allweddol sy’n ymwneud â TB buchol yng Nghymru. Mae’n disgrifio’r trefniadau ar gyfer profion TB buchol yng Nghymru ac yn tynnu sylw at yr effeithiau posibl ar y rhain yn sgil Brexit.

Cyhoeddiad newydd: Goblygiadau Brexit ar gyfer TB buchol yng Nghymru (PDF, 431KB)

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cydnabod y gymrodoriaeth a roddwyd i Dr Gareth Enticott gan Brifysgol Caerdydd, a oedd yn caniatáu i’r briff ymchwil hwn gael ei gwblhau.


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu gwella’i wefan, ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr  arolwg byr hwn.