Brexit Yr Amgylchedd

Cyhoeddiad Newydd: Adroddiad Monitro Brexit: Yr Amgylchedd

20 Gorffennaf 2018

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd Brexit yn dod â newidiadau sylweddol ym maes polisi amgylcheddol. Mae’r Gwasanaeth Ymchwil wedi paratoi’r adroddiad monitro hwn ar gyfer Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad. Mae’n darparu diweddariad ar ddatblygiadau Brexit diweddar sy’n bwysig o ran polisi amgylcheddol yng Nghymru.

Cyhoeddiad Newydd: Adroddiad Monitro Brexit: Yr Amgylchedd (PDF, 2777KB)


18-045-web-cy

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: