Addysg

Cyhoeddiad Newydd: Addysg heblaw yn yr ysgol

Mae'r papur briffio hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil yn rhoi gwybodaeth gefndirol am addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS). EOTAS yw darpariaeth addysg i ddisgyblion nad yw dysgu mewn ysgol brif ffrwd yn briodol iddynt. Mae'r papur briffio hefyd yn rhoi ystadegau ar EOTAS a gwybodaeth am yr ymchwil a'r adolygiadau a gynhaliwyd.

25 Tachwedd 2019

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil yn rhoi gwybodaeth gefndirol am addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS). EOTAS yw darpariaeth addysg i ddisgyblion nad yw dysgu mewn ysgol brif ffrwd yn briodol iddynt. Mae’r papur briffio hefyd yn rhoi ystadegau ar EOTAS a gwybodaeth am yr ymchwil a’r adolygiadau a gynhaliwyd.

Cyhoeddiad Newydd: Addysg heblaw yn yr ysgol (PDF, 356KB)


Erthygl gan Sian Hughes, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: