Plant a Phobl Ifanc

Dadl Cyfnod 3 y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Ar 21 Ionawr, bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal dadl Cyfnod 3 ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

15 Ionawr 2020

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 21 Ionawr, bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal dadl Cyfnod 3 ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru). 

Cyfnod 3 yw pan fydd pob un o 60 o Aelodau’r Cynulliad yn gallu pleidleisio i gytuno neu wrthod y newidiadau y mae unrhyw Aelod wedi’u hawgrymu ers dechrau trafodion Cyfnod 3 ar 29 Hydref 2019.

Mae y papur yma yn esbonio y newidiadau a wnaed i’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn ystod trafodion Cyfnod 2.


Erthygl gan Sian Thomas, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: