Y Môr a Physgodfeydd Yr Amgylchedd

Beth yw Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru a beth mae’n ei olygu i’r moroedd o amgylch Cymru?

Mae’r briff ymchwil hwn yn rhoi trosolwg o Gynllun Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru, (y Cynllun Morol / WNMP) a gyhoeddwyd ar 12 Tachwedd 2019. Mae’n disgrifio sut cafodd y Cynllun Morol ei ddatblygu ac yn amlinellu pwrpas a pholisïau arfaethedig y Cynllun Morol.

14 Chwefror 2020

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff ymchwil hwn yn rhoi trosolwg o Gynllun Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru, (y Cynllun Morol / WNMP) a gyhoeddwyd ar 12 Tachwedd 2019. Mae’n disgrifio sut cafodd y Cynllun Morol ei ddatblygu ac yn amlinellu pwrpas a pholisïau arfaethedig y Cynllun Morol.

Darllenwch y briff yma: Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (PDF, 502KB)


Erthygl gan Emily Williams, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: