Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Bwyd Economi Yr Amgylchedd

Bil Amaethyddiaeth y DU 2019-21

Mae'r briff ymchwil hwn yn rhoi trosolwg o Fil Amaethyddiaeth y DU 2019-21, fel y mae'n berthnasol i Gymru. Mae hefyd yn tynnu sylw at y gwahaniaethau allweddol rhwng y Bil a'i ragflaenydd, Bil Amaethyddiaeth y DU 2017-19, ac yn crynhoi'r gwaith craffu a wnaed ar y ddau Fil gan Bwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Senedd.

10 Gorffennaf 2020

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r briff ymchwil hwn yn rhoi trosolwg o Fil Amaethyddiaeth y DU 2019-21, fel y mae’n berthnasol i Gymru. Mae hefyd yn tynnu sylw at y gwahaniaethau allweddol rhwng y Bil a’i ragflaenydd, Bil Amaethyddiaeth y DU 2017-19, ac yn crynhoi’r gwaith craffu a wnaed ar y ddau Fil gan Bwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Senedd.

Mae’r Pwyllgor wedi argymell y dylai’r Senedd roi cydsyniad deddfwriaethol i’r Bil, yn ddarostyngedig i rai amodau penodol.

Darllenwch y briff yma: Bil Amaethyddiaeth y DU 2019-21 (PDF, 1051KB)

july-2020-update-wel


Erthygl gan Katy Orford ac Elfyn Henderson, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Mae’r briff ymchwil hwn wedi’i lunio ar bapur briffio Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin ar Fil Amaethyddiaeth y DU 2019-20 gan Sarah Coe a Jonathan Finlay.

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: