Addysg Plant a Phobl Ifanc

Adolygiad Donaldson – beth nesaf?

29 Mehefin 2015

Erthygl gan Sian Thomas, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

This picture shows a pile of books.
Llun: o Pixabay. Dan drwydded Creative Commons.

Yfory (30 Mehefin), bydd y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn cyhoeddi ei ymateb i Adroddiad Donaldson, a gyhoeddwyd yn Chwefror 2015. Cyhoeddodd y Gweinidog ddatganiad ysgrifenedig ar 25 Chwefror pan gafodd yr adroddiad ei gyhoeddi. Amlinellodd ymateb cychwynnol Llywodraeth Cymru i Aelodau’r Cynulliad yn y Senedd ar 4 Mawrth.

Mae rhagor o wybodaeth am Adolygiad Donaldson a’r ymatebion cychwynnol iddo ar gael yn y gyfres o bum blog ‘Pigion’ y Gwasanaeth Ymchwil a gyhoeddwyd ym mis Mawrth.

Adolygiad Donaldson: Ei feirniadaeth a’i weledigaeth

Adolygiad Donaldson: ‘Dibenion’ a chynnwys Cwricwlwm Cymru

Adolygiad Donaldson: Diwedd Cyfnodau Allweddol a newid i‘r ffordd yr ydym yn strwythuro cynnydd disgyblion?

Adolygiad Donaldson: Asesu beth sy’n bwysig

Adolygiad Donaldson: Y camau nesaf a’r ‘Sgwrs Fawr’

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Show Buttons
Hide Buttons
%d bloggers like this: